Русский

איך לא לחטוף ווירוס. 5 כללים להתגוננות בטוחה מפני ווירוסים.

 כללים להתגוננות בטוחה מפני ווירוסים

 1.להתקין במחשב תוכנת אנטיווירוס אמינה .

2. לא להשתמש בתוכנות פרוצות.

המשך…

איך להעלות את מערכת ההפעלה במצב בטוח (safe mode)

 זה מצב המאפשר להעלות את מערכת ההפעלה חלונות, עם מנהלי התקן בסיסיים,  לצורך אבחון ותיקון תקלות.

המשך…