Русский

חתימה אישית בדואר אלקטרוני – כלי שיווקי חינמי נוסף

מי צריך ולמה כדאי להוסיף חתימה אישית לכל מכתב דואר אלקטרוני?

בחלק גדול מהמכתבים שמתקבלים אצלנו אין חתימה אישית בסוף המכתב ולפעמים קשה להבחין מה מקור המכתב ואיך ניתן לחזור לשולח על מנת לטפל בפנייה שלו.

חשוב שבכל מכתב עסקי, לכל הפחות יצוינו פרטי הקשר.המשך…