פיצוי מחברת החשמל – יש דבר כזה!

 

בעת חידוש אספקת החשמל לאחר הפסקת חשמל, נוצר לעיתים רבות "נחשול מתח". נחשול זה עלול לגרום נזק למכשירי החשמל בביתכם.

(לכן אם ידוע מראש על קיומה של הפסקת חשמל יזומה – יש להיערך בהתאם).

לעיתים חברת החשמל מפצה על נזקים שנגרמו למכשירי חשמל עקב נחשול מתח פתאומי.

 

 

על מנת לנסות ולקבל פיצוי יש לדעת פרטים מדוייקים לגבי הזמן בו התרחשו הפסקת וחידוש הזרם אשר לדעתכם הביאו לפגיעה במכשיר (כולל תאריך ושעות).

בפנייה יש לרשום את כל פרטי הנזק, תאריך ושעה שבהם נגרם וחשוב מאוד לציין את מספר החוזה שלכם בחברת החשמל (מופיע בכל חשבונית).

עם פרטים אלו יש לפנות לחברת החשמל, פרטי ההתקשרות:

http://www.iec.co.il/ombudsman/Pages/ContactUs.aspx

 

כמובן, שלא תמיד, הפגיעה במכשיר החשמלי היא עקב נחשול מתח ולכן כל פנייה נבדקת לגופה. במידה וחברת החשמל אינה מאשרת את הפנייה, לנו כלקוחות שמורה הזכות להגיש תביעה בנושא. כאן, כל אחד ייצטרך לעשות את שיקולי הרווח וההפסד שלו, להיוועץ עם מומחה משפטי, לברר מה כרוך בכך ולהחליט האם כדאי לו להגיש תביעה בעניין או לא.

אם אכן קרה ונגרם למכשיר חשמלי בביתכם נזק בעקבות ניתוק וחידוש זרם בלתי צפוי כדאי לבצע את הפנייה הראשונית לחברת החשמל – מי יודע? אולי אכן תקבלו פיצוי.

כמו כן, אנו ממליצים תמיד לחבר אל-פסק ומגן ברקים למכשירים שרגישותם לשינויי מתח גבוהה, כגון מחשבים, טלוויזיות, ממירים ומסכים וכד'.
                            

 

Share this post: